5 days ago
🌹💕𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆'𝒔 𝒅𝒂𝒚 🌹💕 🙏🏻ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้บานอฟฟี่ของเราเป็นสื่อกลางในการบอกรัก ❤️ 😋NVบานอฟฟี่กินเวลาไหนก็อร่อย 😋 ______________________________ #banoffee #valentines #บานอฟฟ ี่ #เค ้กวาเลนไทน์ #banoffee #เอ ็นวีบานอฟฟี่ #nvbanoffee #banoffeepie #banoffeehomemade #บานอฟฟ ี่เค้ก #บานอฟฟ ี่พาย #ขนมหวานเช ียงใหม่
Download
6 likes
0 comments