2 weeks ago
平時要處理家姐同工作,坦白講媽媽嘅時間同精神已經被搾乾榨盡。妹妹嘅出現好似俾咗個jackpot 我,食得瞓得成日笑咪咪,見到你已經好滿足☺️好多人都話生多個小朋友workload 係之前嘅3倍,我糾正係家庭嘅快樂指數增加了3倍❤️
Download
105 likes
2 comments
I think both the workload and happiness are tripled indeed. 😅